eye.jpg

Estetik göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti) her iki göz kapağındaki deri fazlalıkları ve fıtıklaşmış yağ dokusunun uzaklaştırılması ameliyatıdır. Böylece üst ve alt kapaklardaki sarkma ve göz altındaki torbalanmalar gibi kişiye yorgun ifade veren bu durum giderilmiş olur.

Ameliyat öncesi Değerlendirme :

Blefaroplasti ameliyatı olmayı düşünen kişinin atacağı ilk adım bir Plastik Cerrah’a danışmak ve yeni görünümü ile ilgili beklentilerini hekimi ile birlikte tartışmak olmalıdır.

Herhangi bir estetik ameliyat uygulanmadan önce saptanması gereken en önemli etkenlerden biri duygusal dengedir. Blefaroplasti, görünümünüzü düzeltebilir ve özgüveninizi tazeleyebilir ama gerisi size kalmaktadır. Sizi muayene ettikten sonra doktorunuz yaş, derinizin durumu ve diğer fiziksel ve tıbbi etkenleri inceleyerek ameliyat kararını verecektir.

Genç kişilerde blefaroplasti genellikle sadece kapak altındaki yağ dokusunu uzaklaştırmak için uygulanır. Daha ileri yaştakilerde deri tonusunun kaybı fazla derinin de uzaklaştırılmasını gerektirmektedir. Bazı kişilerde kaşların ve şakağın düşmesi, göz kapağı cerrahisinden alınacak sonucu olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorunuz bu durumda kaş kaldırma, şakak germe ameliyatı da eklenmesini önerebilir.

Görmeyi veya gözyaşı oluşumunu engelleyen veya azaltan göz sorunlarının ameliyat öncesinde saptanması çok önemlidir. Bu durumun olup olmadığının ameliyatı öncesi bir Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından belirlenmesi, varlığı halinde mutlaka tedavi edilmesi gereklidir.

İlk görüşme esnasında doktorunuz kullanılacak ameliyat tekniği, anestezi türü ve ameliyat yapılması planlanan yerin seçimi ile ilgili özel detayları sizinle konuşacaktır. Blefaroplastiye karar vermeden önce riskler, ücret gibi ilave etkenleri de doktorunuzla bu esnada konuşmanız gerekir.
Her yıl yüzlerce blefaroplasti başarıyla uygulanmaktadır. Yine de cerrahinin muhtemel riskleri ve blefaroplastiyle ilgili özel komplikasyonlar hakkonda bilgilendirilmiş olmanız gerekir.

Enfeksiyon veya kan birikmesi gibi komplikasyonlar nadirdir. Farkedilir nedbe dokusuyla sonuçlanan kötü iyileşme ikinci bir ameliyatı gerektirebilir. Komplikasyon riski, iyileşme dönemindeki bakım ve doktorunuzun önerilerine uyarak azaltılabilir.

Blefaroplasti, fazla deri sarkmalarını, göz altlarındaki torbaları uzaklaştırmak için bazı durumlarda sarkmış kasları da düzeltmek amacıyla ilave bir yöntemle birlikte uygulanır. Yöntemin kapsamı ne gibi değişikliklerin arzulandığına ve cerrahin neyi uygun bulduğuna göre değişir.

Cerrahi yöntem:

Blefaroplasti genellikle önce üst kapakta, daha sonra alt kapakta uygulanır. Her iki bölgede de alttaki yağ kitlelerinin bir kısmı çıkarılacaktır.

Alt ve üst gözkapağındaki kesiler doğal hat ve kıvrımlar takip edilerek yapılır ve genelde gözün dış kenarındaki kırışıklıklara uzatılır. Kesi boyunca çalışılarak, deri alttaki doku ve kastan ayrılır, açığa çıkan fazla yağ ve deri uzaklaştırılır.

Kesileri kapatmak için kullanılan dikişlerin sayısı ve tipi cerrahın kararına göre değişir. İyileştikten sonra 6-8 ay içinde yara izi zor farkedilir hale gelecektir.

Ameliyat Sonrası Dönem:

Ameliyat sonrasında gözlere nemli gazlı bezle pansuman uygulanacaktır. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, işlem 1-2 saat veya bazen daha uzun sürecektir.

Cerrahi sonrası bir miktar hassasiyet ve rahatsızlık hissi olabilir. Olabilecek hafif ağrılar ağrı kesicilerle kontrol edilebilir.

Şişme ve morarmayı önlemek amacıyla başınız yüksek (2 yastıkla) yatmanız ve gözünüze soğuk kompres uygulamanız gerekecektir. Eğer pansuman uygulandıysa ertesi gün çıkarılacaktır. Ameliyat sonrası bir kaç gün göz banyosu yapmanız ve göz damlası kullanmanız önerilecektir.

Göz kapağı derisi ince olduğundan ameliyat sonrası hızla şişme ve morarma eğilimindedir. Fakat ilk hafta bu şişme ve morarma gerileyecektir. Arta kalan renk değişimi hafif makyajla kapatılabilir. Ameliyattan sonra kısa bir süre gözyaşı salgısında artma ve parlak ışığa hassasiyet olabilir.

Her ne kadar ameliyatın ertesi günü çok rahat ayağa kalkabilir halde olacaksanız da doktorunuz normal rutininize yeniden başlamadan önce size bazı kısıtlamalar getirecektir. İyileşmenin düzgün olmasına yardımcı olmak üzere aşırı aktiviteden ve öne eğilmekten 2-3 hafta kadar kaçınmalısınız. Gözlerinizi rüzgar ve güneş tahrişinden korumak için 2-3 hafta renkli camlı gözlük kullanmanız önerilir. İşe ne zaman döneceğiniz kararı, ne kadar hızlı iyileştiğiniz ve kendinizi nasıl hissettiğinize bağlıdır.

(KAYNAK: Bu broşür Amerikan Plastik Cerrahi Derneği tarafından
 hazırlanan ve Hasta Bilgilendirme Broşürü olarak üyelerine
 dağıtılan broşürden tercüme edilip, bazı bölümleri
 güncelleştirilip sizlerin hizmetine sunulmuştur.)