Otoplasti genellikle kepçe olan kulak/kulakları başa daha yaklaştırmak, eksik kıvrımlarını şekillendirmek veya büyük kulakları küçültmek amacıyla yapılır. Bu operasyon genellikle 4-10 yaş arası çocuklara yapılmaktadır. Dört yaş itibariyle kulaklar hemen hemen tamamen gelişmiş olarak kabul edilir ve operasyon ne kadar erken yapılırsa çocukların dış çevrede karşılaşacağı problemler o kadar az olacaktır. Bu ameliyat erişkinlerde de yapılabilir ve erişkinler için ek bir risk söz konusu değildir.

Eğer kulak ameliyatını kendiniz veya çocuğunuz için düşünüyorsanız,
bu yazı size yapılacak işlemi anlamanıza yardımcı olacaktır: İşlem nasıl yapılmaktadır, beklentileriniz ne olmalıdır, vb. Tabii ki tüm sorularınızın yanıtlarını burada bulamayabilirsiniz, zira birçok şey kişisel
durumlara bağlıdır. Bu yazıda okuduklarınızla ilgili aklınıza takılan soruları email ile sorabilirsiniz.

Cerrahi Yöntem:

Çocuklarınızın kepçe kulaklı olmanın getirdiği kötü his ve sorunlarına ebeveynlerin duyarlı olmalarını önermekteyiz, zira çocuğunuz değişiklik isteyene kadar cerrahi için ısrar etmeyiniz. Kulaklarının şeklinden rahatsızlık duyan ve ameliyat olmaya kendileri karar vermiş olan çocuklar genellikle işlem sırasında daha uyumlu olmaktadırlar.

İlk görüşmede doktorunuz sizin ya da çocuğunuz durumunu değerlendirecek ve en etkili tekniği seçip bu konuda sizi bilgilendirecektir. Ayrıca cerrahi müdahaleye nasıl hazırlanılması gerektiğini anlatacaktır.

Otoplasti genellikle ayaktan cerrahi tedavi şeklinde günübirlik müdahale olarak yapılmaktadır. Bazı özel durumlarda doktorunuz müdahalenin hastanede yapılmasını önerebilir, böyle bir durumda hastanede bir gece geçirebilirsiniz.

Çocuğunuz küçükse doktorunuz genel anestezi önerebilir, böylece çocuğunuz operasyon boyunca derin bir uyku içinde olacağı için işlemi hissetmeyecektir. Daha büyük çocuklar veya erişkinler için doktorunuz bir sedatif ilaç (sakinleştirici) ile kombine ederek lokal anesteziyi tercih edebilir. Bu durumda siz ya da çocuğunuz müdahale sırasında uyanık, ancak gevşemiş ve rahatlamış olacaktır.

Ameliyat Sonrası Dönem:

Otoplasti genellikle 1,5-2 saat sürer, komplike olgularda daha uzun sürebilir. Erişkinler ve çocuklar ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp dolaşabilir ve eve gidebilirler. Hastanın başı, ameliyat sonrası şekillenme ve iyileşmeye yardımcı olmak üzere sargıyla sarılacaktır. Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir, ancak bu şikayet ilaçlarla azalacaktır.

7 gün sonra sargı çıkarılacak ve baş daha hafif bir pansuman ile sarılacaktır. Bu sargıların da çıkarılmasından sonra doktorunuz özellikle geceleri kullanılmak üzere baş bandı önerecektir. Bu bandın gündüz de kullanılması kulağın şeklinin daha iyi muhafazasına yardımcı olacaktır. Dikişler genellikle bir hafta içinde alınır veya kendiliğinden eriyen dikişler kullanılmışsa alınması gerekmemektedir.

Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden 1,5 ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı 10 gün içinde dönebilir. Çocuklar ortalama 7 gün sonrasında okula gidebilirler, ancak aktivitelerinde dikkatli olmaları gerekir. Çocuğunuzun öğretmeninden bu konuda birkaç hafta boyunca çocuğunuza göz kulak olması yönünde yardım isteyebilirsiniz. Beden eğitimi derslerinde bazı aktiviteleri (amuda kalkma, takla atma, futbol-basketbol gibi başa top isabet edebilen ya da çarpışılabilen spor türleri vb.) yapmalarını kısıtlamalısınız.

Her Cerrahi Biraz Belirsizlik ve Risk Taşır:

Otoplasti kalifiye, deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçüktür. Ancak her cerrahide olduğu gibi cerrahi ile ilgili riskler ve işleme özel spesifik komplikasyonlar söz konusu olabilir.

Hastaların küçük bir yüzdesinde kulakta kan birikimi oluşabilir(hematom). Bu birikim kendiliğinden eriyip yok olabilir veya bir iğneyle çekilebilir.

Nadiren, kulak kıkırdağında skar(nedbe) dokusu oluşumuna neden olan bir enfeksiyon gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir; nadiren enfekte bölgeyi cerrahi işlemle boşaltmak gerekebilir.

Diğer Kulak Şekil Bozuklukları:
Kepçe kulak dışında, ameliyat ile düzeltilebilecek başka kulak anatomik bozuklukları da bulunmaktadır. Bunlara örnek verirsek:

  • “Lob Ear”: kulak üst kesimi aşağı ve öne kıvrımlı ,
  • “Cup Ear” :kulak çok küçük,
  • “Shell Ear” : dış kenardaki kurvatür, doğal kıvrım ve çizgiler kaybolmuş.

Ayrıca büyük kulak memelerine yönelik işlemler de yapılabilir. Yine ek olarak doğuştan veya bir kaza sonrası kulağını kaybedenler için yeni kulak yapılabilir. Bazen orijinal problemden daha kötü olan bir skar kalabilir.

Daha Doğal Görünümlü Kulaklar:

Bu ameliyatlardan sonra her hastayı tatmin etmek pek mümkün değildir, amaç mükemmele ulaşmak değil, daha iyiye ulaşmaktır. Her iki kulağın tıpatıp eşit olacağını beklemek hata olur, çünkü mutlak simetri hem olanaksız hem de doğal olmayan bir şeydir. Müdahaleyi ve beklentilerinizi operasyon öncesi doktorunuzla tartışmanız sonuç hakkında daha gerçekçi beklentiler oluşturmanızı sağlar.

(KAYNAK: Bu broşür Amerikan Plastik Cerrahi Derneği tarafından
hazırlanan ve Hasta Bilgilendirme Broşürü olarak üyelerine
dağıtılan broşürden tercüme edilip, bazı bölümleri
güncelleştirilip sizlerin hizmetine sunulmuştur.)