keloidsudan21.jpg

Güzellik ve çekicilik kavramı toplumdan topluma, nesilden nesile son derece değişkenlik gösterirken bir toplumda güzellik olarak tanımlanan bir diğerinde çirkinlik örneği olarak nitelenebilmektedir. Bunun en tipik örneği “Keloid”dir.

Modern batı dünyası olarak nitelendirebileceğimiz coğrafyada keloid her ne kadar tedavisi son derece zor bir problem olsa da bazı Afrika kabilelerinde estetik amaçlı vücutlarında keloid oluşması için yaralar yarattıklarını biliyoruz.

Keloid Nedir?

Keloid, en basit anlatımla bütünlüğü bozulmuş deri dokusunun aşırı ve hızlı iyileşmesi, bununla birlikte iyileşme tamamlandığında durması gereken iyileşme sürecinin zamanında durmamasından kaynaklanan bir yara iyileşmesi sorunudur.

Kimlerde Görülür?

Keloid kaza ya da ameliyat sonrasında derisinde kesi oluşmuş herkeste görülebilir. Ancak ırksal olarak keloid gelişme riski en yüksek olan grup siyahlardır. Afrika’da neredeyse her yaranın keloidle iyileşmesi sonucunda bunun dekoratif amaçla kullanımı fikri ortaya çıkmış ve fotoğrafta gördüğünüz keloid ile vücut süsleme rutin bir aktivite olmuştur.

keloidcad.jpg

Bununla birlikte daha az sıklıkta olmakla birlikte diğer ırklarda da bu durum zaman zaman gözlemlenebilmektedir.

Vücutta keloid oluşma riski yüksek olan bölgeler nerelerdir?

Özellikle “Tehlike Üçgenleri” olarak tanımladığımız her iki omuz ve göğüs ön duvarı en riskli bölgelerdir. keloidriskucgeni.jpgO nedenle bu bölgelerden cerrahi girişim geçirecek kişilerin, iyileşme sırasında keloid oluşumu ihtimali olduğunu hatırda tutmaları gerekir. Bu bölgeyi takiben çok sık olmamakla birlikte kulak küpe deliğinde de bazen keloid gelişimi görülebilmekte ve bu durum hastalar için sıkıntı yaratabilmektedir.

Tedavide Dikkat!

Keloid tedavisinde cerrahi olarak keloidin çıkarılması hiçbir zaman ilk adım tedavi seçeneği olamaz!!! Çünkü hemen her zaman çıkarılan keloidin yerine daha büyüğü çıkmaktadır.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Tedavi seçeneklerinin aslında hiçbirisi kesin tedavi yöntemi olarak kabul edilemez. Çünkü hiçbir zaman vücudun keloid tedavisine ne tür bir cevap vereceğini öngörmek ne yazık ki mümkün değildir. Sıklıkla kullanılan yöntemler keloid içine kortizon içerikli ilaçların enjeksiyonu ve silikonlu baskı uygulamalarıdır. Bazı özel durumlarda nadiren keloidin cerrahi olarak çıkarılması ve ardından hemen düşük doz radyoterapi uygulaması da tedavi seçenekleri içinde değerlendirilmelidir. Ancak tüm bunların hangisinin size uygun olacağı hekiminizin sizi muayenesi sonrasında netlik kazanacaktır.

Kesin tedavisi mümkün müdür?

Keloid tedavisinde ne yazık ki kesin tedaviden söz etmek son derece zordur. Hastaların bir çoğu yukarıda bahsettiğim tedavi seçeneklerinden fayda görürken, bazıları ise hayatlarının bazı dönemlerinde zaman zaman şikayetlerinde artış olmakta tekrar bir tedavi sürecine girmek durumunda kalabilmektedirler.

*Güncel yazılar başlığı altında yazılan bu yazıların tüm hakları Op. Dr. Serhat Totan’a ait olup hiçbir şekilde kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz.