Güzellik ve çekicilik kavramı toplumdan topluma, nesilden nesile son derece değişkenlik gösterirken bir toplumda güzellik olarak tanımlanan bir diğerinde çirkin olarak nitelenebilmektedir. Bunun en tipik örneği de keloid olarak gösterilebilir.

Modern batı dünyası olarak nitelendirebileceğimiz coğrafyada, keloid her ne kadar tedavisi son derece zor bir problem olsa da, bazı Afrika kabilelerinde estetik amaçlı vücutlarına keloid oluşması için yaralar oluşturulduğunu biliyoruz.

 

Keloid Nedir?
Keloid, en basit anlatımıyla bütünlüğü bozulmuş deri dokusunun aşırı ve hızlı iyileşmesi ve bununla birlikte iyileşme tamamlandığında durması gereken iyileşme sürecinin zamanında durmamasından kaynaklanan bir yara iyileşmesi sorunudur.

Kimlerde Görülür?
Keloid kaza ya da ameliyat sonrasında derisinde kesi oluşmuş herkeste görülebilir. Ancak ırksal olarak keloid gelişme riski en yüksek olan grup siyahlardır. Afrika’da neredeyse her yaranın keloidle iyileşmesi sonucunda bunun dekoratif amaçla kullanımı fikri ortaya çıkmış ve resimlerde gördüğünüz keloid ile vücut süsleme rutin bir aktivite olmuştur.
Bununla birlikte daha az sıklıkta olmakla birlikte diğer ırklarda da zaman zaman gözlemlenebilmektedir.

Vücutta görülme riski yüksek olan bölgeler nerelerdir?
Özellikle tehlike üçgenleri olarak tanımladığımız her iki omuz ve göğüs ön duvarı en riskli bölgelerdir. O nedenle bu bölgelerden cerrahi girişim geçireceklerin, iyileşme sırasında keloid oluşma ihtimali olduğunu hatırda tutmaları önemlidir. Ayrıca çok sık olmamakla birlikte, kulak küpe deliğinde keloid gelişimi de görülebilmekte ve hastalar için sıkıntı yaratabilmektedir.

Tedavide yapılmaması gereken nedir?
Keloid tedavisinde cerrahi olarak keloidin çıkarılması ilk adım tedavi seçeneği olarak seçilmemelidir, çünkü çıkarılan keloidin aynı yerde nüks etme riski yüksektir.

Tedavi seçenekleri nelerdir?
Keloid tedavisinde tek bir tedavi türü yoktur, çünkü kişilerin tedaviye yanıtı değişken olduğu için keloid tedavisine cevabı öngörmek de pek mümkün değildir. Sıklıkla kullanılan yöntemler keloid içine kortizon içerikli ilaçların enjeksiyonu ve silikonlu baskı uygulamalarıdır. Bazı özel durumlarda nadiren keloidin cerrahi olarak çıkarılması ve ardından hemen düşük doz radyoterapi uygulanması da tedavi seçenekleri içinde değerlendirilmelidir. Ancak tüm bunların hangisinin size uygun olacağı hekiminizin sizi muayenesi sonrasında netlik kazanacaktır.