A.B.D.’de her yıl yaklaşık 500.000 kadının meme büyütme ameliyatından değişen süreler sonrasında revizyon ameliyatına girdiği göz önüne alınırsa, meme büyütmeyi takiben zaman zaman ikinci bir cerrahi girişim gerekebilmektedir. Aslına bakılırsa, bu revizyon ya da ikinci ameliyatları iki temel grupta değerlendirmekte fayda vardır.