• Merak ettiğiniz konularla ilgili info@serhattotan.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.  Lütfen e-posta ile fiyat bilgisi sormayınız. Çünkü yapılacak olan ameliyatın şekli, seçilen hastane vb. birden fazla değişken, maliyeti etkilemektedir. Bu nedenle hekim ile hasta arasında ikili görüşme ve muayene yapılmaksızın e-posta ile fiyat bilgisi vermenin doğru olmadığına inanıyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.
  • Bu web sitesinin amacı sizleri Plastik Cerrahi gibi son derece üst düzey profesyonellik içeren bir bilim dalına her gün izlediğiniz magazin penceresinden ziyade farklı bir açıdan bakabilmenizi sağlamak ve bunu yaparken de bilgilendirmektir.
  • Bu web sitesinin hazırlanmasında “1928 tarih ve 1219 sayılıTtababet ve Şua’batı sanatlarının tarzı icrasına ait kanuna”, “HON-Code (HON Code of Conduct (HONcode) for medical and health web sites) kriterlerine” uygun olmasına özellikle itina gösterilmiştir. Estetik Cerrahide her ameliyat kişiye özeldir ve bu nedenle web sitesinde hiçbir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafları – rızaları olsa dahi- yayınlanmamaktadır.
  • Burada yer alan yazılar bizzat Op. Dr. Serhat Totan tarafından hazırlanmış olup, varsa kaynak olarak kullandığı kitap, yayın, makale ve web siteleri ilgili yazının en alt kısmında belirtilmektedir. Bu yazıların tamamı ya da bir kısmı Op. Dr. Serhat Totan’ dan yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.
  • Sitenin içeriği hiçbir ticari amaç taşımamakta, sadece bilginin ücretsiz paylaşımı esasına dayanmaktadır.
  • Burada okuduklarınız sadece genel bilgilendirme amaçlıdır, teşhis ve tedaviye yönelik kullanım için yazılmamıştır.
  • Makalelerde adı geçen ürünlerin bağlı olduğu firmaların hiçbirisi ile herhangi bir maddi bağ bulunmamaktadır.