homeface.jpg

Face-Lift veya Rhytidectomy, yüz ve boyun derisinin sarkması ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini düzeltmek ve bazen ortadan kaldırmak için uygulanan estetik cerrahidir ve yüz gençleştirme cerrahisinin sadece bir kısmını teşkil eder.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Yüz germe ameliyatı olmak isteyen bir kişinin atması gereken ilk adım Bir Plastik Cerrah’a danışmaktır. Kişi arzulanan sonucun
mükemmeliyet değil düzelme olduğunu akılda tutarak ameliyat sonrası daha iyi görünmek ve daha iyi hissetmek konusundaki beklentilerini doktoruyla açık yüreklilikle tartışmalıdır.

Herhangi bir estetik ameliyat girişiminden önce saptanması gereken en önemli etkenlerden biri duygusal kararlılıktır. “Yeni” bir yüz yeni bir yaşamı garantilemez. Yüz germe görünümünüzü düzeltebilir ve kendinize güveninizi tazeleyebilir; fakat gerisi size kalmaktadır.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra, sizinle yöntemle ilgili kararları etkileyecek diğer değişkenleri tartışacaktır. Sıklıkla, yüz germenin, kişinin yaşını 5-10 yıl gençleştireceği söylenir, fakat kesin sonucu önceden belirlemek imkansızdır. Doğru olan, başarılı bir yüz germe ameliyatı sonrası kişinin yaşdaşlarına oranla daha iyi gözükmesinin sağlanmasıdır. Düzelmenin derecesi yaş, kalıtım, kemik yapısı, derinin kişisel özellikleri, alkol-sigara kullanımı, beslenme alışkanlıkları gibi etkenler tarafından belirlenir. Yine bu faktörler, bir dereceye kadar yüz germenin ne kadar etkili olacağını da belirler.

İlk ziyaret esnasında doktorunuz sizinle durumunuza özel detayları, kullanılacak teknik ve anestezi şeklini, ameliyatın nerede yapılacağını da konuşacaktır. Yüz germe ameliyatı olmaya karar vermeden önce riskler ve masrafı da doktorunuzla açıkça konuşmalısınız.

Cerrahi Yöntem:

Yüz germe ameliyatı tipik olarak yüz ve boyundan fazla veya gevşek, sarkmış derilerin uzaklaştırılması işlemidir. Müdahalenin miktarı, hangi değişikliklerin arzulandığına ve doktorunuzun neyi durumunuza göre uygun bulduğuna dayanır. Göz çevresindeki torbaların giderilmesi isteniyorsa göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), yüz germe ameliyatı ile birlikte veya ayrı bir ameliyat olarak yapılabilir. Alın germe, gıdık yağı alınması (liposuction), yüze doku enjeksiyonlari, yüz kontur değişiklikleri, peeling vb. işlemler yüz germe ameliyatı ile birlikte veya ayrı olarak uygulanabilir.

Yüz germe ameliyatı, bölgeyi uyuşturan lokal anestezi ile veya genel anestezi ile uygulanabilir. Genel anestezi planlanmıyorsa, işlem öncesinde kişideki stresi azaltmak amacıyla bazı sakinleştirici ilaçlar uygulanabilir. Bu sedatif (sakinleştirici) ilaçlar ve lokal anestezi sayesinde ameliyat esnasında rahat olmanız sağlanacaktır. Eğer genel anestezi uygulanacaksa tüm ameliyat boyunca anestezi ilaçları sayesinde uyuyor olacaksınız.

Yüz germe işlemi önce yüzün bir tarafında, sonra diğer tarafında uygulanır. Kesi yapılmadan önce kesilerek çıkarılacak deri parçası üzerindeki saç kesilir. Kesiler sıklıkla kişinin ihtiyacına ve cerrahin yöntemine uyacak şekilde kişiye özel ayarlanır. Birçok vakada kesiye şakaklarda saç hattı içinden başlanır. Aşağıya doğru kulak önündeki hat boyunca ilerlenir, kulak memesinden arkaya dönülür ve kulak arkasındaki saçlı deriye doğru ilerlenir. Bazen boyun derisindeki fazlalığa ulaşabilmek için çene altına da küçük bir kesi yapılması gerekebilir. Kesiler boyunca çalışılarak, deri altındaki yağ ve kastan ayrılır. Deri şakak bölgesinde yukarı ve arkaya çekilir, aynı zamanda kulak arkasından ve kulak önünden de gerilerek fazla kısımlar uzaklaştırılır. Bazı vakalarda çene ve boyundaki yağ birikimleri çıkarılır ve sarkmış kas dokusu gerilir.

Eğer aynı ameliyatta blefaroplasti uygulanacaksa, cerrah alt ve üst göz kapaklarında genellikle göz dış kenarlarındaki “kaz ayaklarına” kadar uzanan kesiler yapacaktır. Daha sonra fazla deri ve altındaki yağ uzaklaştırılacaktır. Kesiler, doğal deri hatları ve kıvrımları gözetilerek dikişlerle kapatılır. Her ne kadar cerrah yara izlerini en az göze çarpacak şekilde ayarlamak için (örneğin saç içi vb.) her türlü çabayı gösterecekse de, yara izleri olması kaçınılmazdır. Vakaların çoğunda izler zamanla solacak ve zor görülür hale gelecektir. En fark edilir olanı kulak arkasındakidir, fakat saç ile kolaylıkla kapatılabilir.

Ameliyatı takiben, deri altında birikebilecek az miktarda kan ve sıvının drenajına (boşaltılmasına) müsaade etmek için kulak arkasına ince bir tüp(dren) yerleştirilebilir. Yüz ve boyuna, geniş ve gevşek bir bandaj uygulanır.

Ameliyat içeriğine, tipine ve miktarına bağlı olmak kaydıyla genellikle 3-5 saat sürmektedir.

Ameliyat Sonrası Dönem:

Ameliyattan sonra, ağrı kesici ilaçlarla kolaylıkla kontrol edilebilen çok hafif ağrı olabilir. Sonraki birkaç gün boyunca başınız yüksek (2 yastıkla) yatmanız şişliklerinizin en az olmasına yardımcı olacaktır. Eğer dren kullanıldıysa ameliyatı takiben birinci veya ikinci gün çıkarılır. Sargılar genellikle bir gün sonra çıkarılır. Ameliyatın ertesi gününden itibaren size önerilecek boyunluğu takmanız gerekmektedir. Şişme ve deride renk değişikliği sık görülen bir durumdur, genellikle 1-2. haftada gerilemektedir. Hastaların çoğu ameliyatı takiben yüz ve boyunda uyuşukluk veya gerginlik hissinden bahseder. Bu şikayetin yoğunluğu ve ne kadar süreceği kişiden kişiye değişmektedir.

Yüz germe ameliyatının amacı doğal, daha genç ve daha çekici bir görünümdür. Bununla birlikte normal iyileşme aşamalı bir süreçtir ve nihai sonuç en az 3 hafta farkedilmeyecektir. Makyaj malzemelerinin kullanımına dikişler alındıktan sonra müsaade edilir. Güneşe yoğun maruz kalma ameliyat sonrası birkaç ay sınırlandırılır, ve mutlaka her güneşe çıkışta yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kremler sürülmesi öğütlenir.

(KAYNAK: Bu broşür Amerikan Plastik Cerrahi Derneği tarafından
hazırlanan ve Hasta Bilgilendirme Broşürü olarak üyelerine dağıtılan
 broşürden tercüme edilip, bazı bölümleri güncelleştirilip
 sizlerin hizmetine sunulmuştur.)