face3.jpg

“Otolog-yağ transplantasyonu” veya “mikro lipoinjeksiyon” olarak bilinen yağ enjeksiyonu işlemi, hastanın karın, uyluk, kalça ve diğer yağ içeren vücut bölgelerinden iğne ile yağ alılması ve bunların yüz derisi altına enjekte edilmesi olarak tanımlanabilir.

Yağ en sık olarak çökük yanakların, ağız ve burun arasındaki gülme çizgilerinin doldurulması, derideki çökme ve düzensizliklerin giderilmesi, alın çizgilerinin silinmesi ve dudakların dolgunlaştırılması ile yüzün konturlarının düzeltilmesi amacı ile uygulanır.

Hem donör (verici) hem de alıcı sahaların temizlenip lokal anestezi ile uyuşturulmasından sonra emici bir cihaza bağlı olan kalın uçlu bir şırınga veya ince bir liposuction kanülü ile yağ belirtilen bölgelerden çekilir. Alınan yağ gerekli işlemlerden geçirildikten sonra alıcı sahaya enjekte edilir. Enjeksiyon yerinin üzerine bazen ince bir bant yapıştırılır.

Yüz çizgileri dışında çökük yanakların doldurulması, alın çöküklüğünün giderilmesi, çene ucunun dolgunluğunun arttırılması gibi bir amaçla yapıldığında, yağ enjeksiyonu sonrasında yüzde geçici olarak şişlik ve bölgesel kabarıklıkların gözlenmesi doğaldır.

Yağ enjeksiyonu ile elde edilen sonuçların devamlılığı hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalarda bu süre bir yıl veya daha uzun bir süre ile ifade edilebilir. Hastaların çoğunda ilk haftada sağlanan dolgunluğun hemen hemen yarısı altı aylık bir sürenin sonunda kaybolmaktadır. Zira ilk haftalardaki dolgunluk şişmeye bağlıdır. Üç aydan sonra ne kadar dokunun orada beslenip kaldığı az çok belli olur. Yeni enjeksiyonlar 3-6-12 ay sonra tekrarlanıp sonuç daha iyi duruma getirilebilir. İlk uygulamalarda birinci sene1-2 tekrar yapılmasına gerek olabilecekken, ileriki senelerde yılda bir kez uygulanması yeterli olabilir.

Çizgilerinizi daha fazla derinleştirmeden takviyeler seklinde uygulanması çok daha akılcıdır.

Bu tekniğin avantajı vücuttan iğne ile alınıp yine iğne yoluyla verilebilmesidir. Verilen yağ dokusu uygun bir teknikle uygulanırsa en az %50’si verilen yerde kanlanıp tekrar sizin öz dokunuz olarak yaşamaya devam eder.

 

(KAYNAK: Bu broşür Amerikan Plastik Cerrahi Derneği tarafından
 hazırlanan ve Hasta Bilgilendirme Broşürü olarak üyelerine
dağıtılan broşürden tercüme edilip, bazı bölümleri güncelleştirilip
 sizlerin hizmetine sunulmuştur.)